MŠMT - Podpora žáků se zdravotním postižením I (výzva č. 37)

10 / 08

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV),
číslo 02-16-37.
 
Příjem žádostí: 9. 8. - 2. 12. 2016
 
Předmět:
Povinné aktivity
  • Aktivita č. 1: Řízení projektu
Povinně volitelné aktivity: Žadatel musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu, tedy jednu z následujících aktivit č. 2 – 6. Je možné zvolit více jak jednu aktivitu.
  • Aktivita č. 2: Centra kolegiální podpory
  • Aktivita č. 3: Podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce
  • Aktivita č. 4: Spolupráce různých stupňů uměleckého vzdělávání při začleňování dětí a žáků se SVP v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura.
  • Aktivita č. 5: Rodičovská fóra
  • Aktivita č. 6:  Inovativní přístupy vedoucí k začleňování žáků se SVP do výuky v heterogenních kolektivech škol, které nejsou zřízeny podle § 16 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školského zákona).
Volitelné aktivity: Jedná se o doplňkové, tj nepovinné aktivity, které zvýší kvalitu projektu. Není přípustné, aby byl projekt založen převážně na doplňkových aktivitách.
  • Aktivita č. 1.: Tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV)
  • Aktivita č. 2.: Aktivity na podporu dětí a žáků z povinné cílové skupiny 
  • Aktivita č. 3.: Tuzemské i zahraniční stáže pro pracovníky pracující s cílovou skupinou
  • Aktivita č. 4.: Osvětové aktivity na podporu inkluzivního vzdělávání
Oprávnění žadatelé:
Veřejné a soukromé vysoké školy, které připravují budoucí pedagogické pracovníky, soukromoprávní subjekty - spolky, ústavy, o.p.s., nadace a nadační fondy, registrovaná církev nebo náboženská společnost, školy a školská zařízení, které nejsou zřízené organizační složkou státu (mimo mateřské školy), školy a školská zařízení zřízené MŠMT (mimo mateřské školy), organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu, územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí
 
Výše dotace:
Minimální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 25 mil. Kč
 
Alokace: 300 mil. Kč
 
Místo realizace projektu: území České republiky


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑