MMR - podprogram ''Cestování dostupné všem''

03 / 12

Informace o vyhlášených výzvách Ministerstva pro místní rozvoj ČR k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2016 z podprogramu „Cestování dostupné všem“.
 
Podpora cestovního ruchu (CR)
je zaměřena na zachování zaměstnanosti v oblasti CR, tvorbu nových produktů CR s cílem sezónnosti po celý kalendářní rok, začlenění nových cílových skupin, doprovodná infrastruktura CR, zpřístupnění atraktivit CR v souladu s ekologicky šetrnými formami CR.
 
Příjemcem dotace může být obec (vyjma statutárního města) nebo podnikatelský subjekt s min. 2 letou historií
 
Podprogram je členěn na 4 podporované oblasti:
1) Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, jezdeckých stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů CR.
 • výstavba/rekonstrukce odpočívadel podél turistických tras, vč. doprovodné infrastruktury v přímé vazbě na cyklostezky, cyklistické trasy a turistické stezky zvyšující atraktivitu stezek (např. dopravní hřiště, cyklotrial, bikepark pro BMX a horská kola, skatepark pro skateboarding, kolečkové a in-line brusle apod.);
 • pořízení a umístění informačních stojanů a značek;
 • vybudování/vybavení/rekonstrukce „centra služeb“ pro turisty (např. cykloservis);
  (pozn.: vybudování/vybavení půjčoven sportovních potřeb není podporováno);
 • bikebox (bezpečné řešení parkování a uložení kol);
 • výstavba sociálního zařízení (WC - min. 1 bezbariérové pevné i mobilní, sprcha) u odpočívadel, u parkovišť pro turistické trasy, u poskytovatelů služeb v okolí turistických tras (kempy, restaurace, ubytování);
 • dovybavení prostor poskytovatelů služeb v okolí turistických tras, sportoviště, stojany na kola, místa pro odpočinek turistů atd.
 
 
2) Zpřístupnění atraktivit CR (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případně atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras).
 • zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu všem (roštové nájezdové rampy, schodolezy, výtahy atd.);
 • pořízení tzv. „městských kol“, „sdílených kol“ – rozmístění stojanů s koly v centrech města poblíž atraktivit cestovního ruchu (možnost půjčení kola na vratnou kauci); (pozn.: vybudování/vybavení půjčoven sportovních potřeb není podporováno);
 • pořízení turistického vláčku (ekologicky šetrný pohon), povozu, lodičky;
 • úprava/vybavení dopravních prostředků o prvky umožňující bezpečný a snadný nástup a výstup handicapovaným a cestujícím s kočárky (zvedáky, plošiny, nájezdy apod.).
 

3) Zavedení/zlepšení/ vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené účastníky CR a senzoricky postižené návštěvníky atraktivit CR.
 • zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanosti po/o atraktivitách pro zrakově postižené účastníky cestovního ruchu (sluchové a hmatové expozice, nápisy a popisy v Braillovu písmu apod.);
 • zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro zlepšení orientace a informovanosti pro sluchově postižené účastníky cestovního ruchu: vytvoření systému, který usnadní pohyb sluchově postižených osob po atraktivitách cestovního ruchu, a který zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity (grafické popisy expozic, atd.);
 • vytvoření systému, který usnadní pohyb ZTP osob po atraktivitách cestovního ruchu, a který zkvalitní jejich zážitek z návštěvy dané atraktivity.
 
 
4) Pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel
 • Parkovací dům/věž pro jízdní kola (podporována výstavba parkovacích věží pro kola, které zajistí turistům bezpečné parkování v blízkosti atraktivit cestovního ruchu včetně úschovy zavazadel a dalšího sportovního vybavení)
 
Ke všem podporovaný oblastem patří i podpora marketinku vytvořeného produktu CR (prezentace akce formou webu a online propagace, reklama v médiích, inzerce, vydání brožur a letáků apod.
 
 
Výše dotace
Výše dotace tvoří maximálně 50 % podíl uznatelných výdajů z celkového rozpočtu akce, zbytek tvoří vlastní zdroje žadatele.
 • Hranice celkových uznatelných výdajů projektu – oblast podpory č. 1) – 3):
  Minimální výše celkových uznatelných výdajů je 250 000 Kč.
  Maximální výše celkových uznatelných výdajů je 5 000 000 Kč.
 • Hranice celkových uznatelných výdajů projektu – oblast podpory č. 4):
  Minimální výše celkových uznatelných výdajů – není stanoveno.
  Maximální výše celkových uznatelných výdajů je 10 000 000 Kč.
V rámci podprogramu bude poskytována veřejná podpora malého rozsahu, která bude kompatibilní s pravidlem de minimis.
 
Lhůta pro doručení žádostí je od 1. 12. 2015 do 15. 1. 2016.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑