IROP - Zvýšení kvality návazné péče

06 / 05

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 5. května 2016 průběžnou výzvu č. 31 „Zvýšení kvality návazné péče“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3 „Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví“.
 

Výzva č. 31 - Zvýšení kvality návazné péče


Příjem žádostí: 31. 5. 2016 - 30. 6.02017
 
Předmět: pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotních prostředků, technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.
 
Oprávnění žadatelé: příspěvkové organizace OSS, organizace zřizované a zakládané kraji / obcemi, NNO, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 
Poskytovatelé zdravotních služeb musí splnit kumulativně následující podmínky:
  • poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní lékařství,
  • poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách definovaných Koncepí návazné péče a navázaných  na vysoce specializované centrum,
  • poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo méně pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou lůžek.
Výše dotace:
  1. příspěvkové organizace OSS..............................100 % 
  2. organizace zřizované kraji/obcemi.................. 90 %
  3. organizace zakládané kraji/obcemi, NNO, církevní organizace a obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb. ......................... 85 %
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: není stanovena
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 99 mil. Kč
 
Místo realizace projektu: Území celé ČR mimo hl. m. Prahu


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑