IROP - Rozvoj sociálních služeb (+ SVL)

02 / 05

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 29. a 30. výzvu pro předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (výzva č. 29) a ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V SVL (výzva č. 30).
 
Výzva č. 29 Rozvoj sociálních služeb
Výzva č. 30 Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách (podmínky jsou stejné jako u výzvy č. 29, kromě území realizace)

Příjem žádostí: od 27.5. - 27. 10. 2016
 
Předmět: Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - podporován bude nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jdou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
 
Podporovány budou objekty, která se zaměřují na vybudování zázemí pro:
 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře, týdenní stacionáře,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • domovy se zvláštním režimem,
 • chráněné bydlení,
 • azylové domy,
 • domy na půl cesty,
 • zařízení pro krizovou pomoc,
 • nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • noclehárny,
 • terapeutické komunity,
 • sociální poradny,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • centra sociálně rehabilitačních služeb,
 • pracoviště rané péče,
 • intervenční centra,
 • zařízení následné péče,
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • odlehčovací služby,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • kontaktní centra,
 • terénní programy,
 • tísňová péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby.
Oprávnění žadatelé: kraje/obce a jimi zřizované a zakládané organizace, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, NNO, církve, církevní organizace
 
Výše dotace:
 • kraje/obce/dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace............................ 90 %
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.......................................100 %
 • NNO, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejich hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování........................ 95 % 
Minimální výše způsobilých výdajů: 500 tis. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 60 mil. Kč
 
Místo realizace projektu: Obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl. m. Prahu
Místo realizace projektu pro SVL: Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, kde se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy. Území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑