IROP - Rozvoj infrastruktury komunitních center (+ SVL), výzva č. 38 a 39

12 / 07

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 11. července 2016 kolovou výzvu č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center " a 39 "Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „ Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.
 
 

Výzva č. 38 - Rozvoj infrastruktury komunitních center, výzva č. 39 - Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách


Příjem žádostí: 18. 7. - 31. 10. 2016

Předmět:
  • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány
  • nákup budov
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení
Oprávnění žadatelé:
  • kraj/obec/dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
Výše dotace:
  • Kraje/obce/dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace....................90%
  • Nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí, jejíž hlavním účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování......................................................................................................................95 %
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 500 tis. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 20 mil. Kč
 
Alokace: pro výzvu č. 38 - 141 mil. Kč, pro výzvu č. 39 - 329 mil. Kč
 
Územní realizace:
  • pro výzvu č. 38 - Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, ve kterém se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy;
  • pro výzvu č. 39 - Území správního obvodu obcí s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo území hl. m. Prahy. Území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑