IROP - Revitalizace vybraných památek II (výzva č. 52)

08 / 09

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídící orgán IROP vyhlašuje 52. výzvu "Revitalizace vybraných památek II.", v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.
 

Výzva č. 52 - Revitalizace vybraných památek II.


Příjem žádostí: 31. 10. 2016 - 28. 3. 2017
 
Předmět:
 • obnova památek
 • restaurování části památek a mobiliářů
 • odstraňování přístupových bariér
 • zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
 • rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
 • digitalizace památek a mobiliářů
 • obnova parků a zahrad u souborů památek
 • modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí
​Podporované aktivity:
 • Revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, nemovitých a movitých národních kulturních památek k 1.1. 2014, památek vedených v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1. 2014
Oprávnění žadatelé: vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících
 
Výše dotace:
 • OSS a jejich příspěvkové organizace...................... 100 %
 • organizace zakládané kraji/obcemi, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované a zakládané organizace, NNO, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby a jiné subjekty, jejichž účelem není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o něj............. 95 %
 • veřejné výzkumné organizce.................................. 95 %
 • kraj/obce a jimi zřizované organizace.................. 90 %
 • ostatní (i státní podniky) ......................................... 85 %
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 mil. Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů:
 • pro památky zařazené na Indikativní seznam světového dědicství UNESCO, pro národní kulturní památky a památky evidované v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1.1. 2014................. 123 282 000 Kč
 • pro památky zapsané na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO..... 246 565 000 Kč
Alokace: 1 825 mil. Kč
 
Územní realizace: území celé ČR mimo území hl. m. Prahy


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑