IROP - Infrastruktura základních škol (výzva č. 46, 47)

22 / 08


Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání - základní školy.
 

Výzva č. 46 - Infrastruktura základních škol (výzva č. 47 pro SVL)


Příjem žádostí: 29. 9. 2016 - 14. 2. 2017
 
Předmět:
  • Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
  • Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
 
Oprávnění žadatelé:
školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje/obce a jimi zakládané a zřizované organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu
 
Výše dotace:
  • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy............ 100 %
  • právnické osoby vykonávající činnost škol a škol. zařízení zapsané ve škol. rejstříku.... 90 %
  • kraje/obce a jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí........................ 90 %
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství ........... 95 %
  • ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích........... 85 %
Minimální výše způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč
 
Alokace: 647,6 mil. Kč (1,5 mld. Kč pro SVL)
 

Územní realizace: celá ČR mimo hl. m. Prahy

Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném plánu. Tyto schválené dokumenty jsou zveřejněny na: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑