IROP - Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol + SVL

24 / 05

Dne 19. května 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 32 a 33 ("Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol + SVL) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.
 
Příjem žádostí: 30. 6. - 18. 11. 2016

 

Výzva č. 32 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Výzva č. 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol


Předmět: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
Pro výzvu č. 33 - Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.
 
Oprávnění žadatelé: školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje/obce a jimi zřizované a zakládané organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 
 
Výše dotace:
  • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, státní vysoké školy............................................................................... 100 %
  • právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které jsou zapsány ve školském rejstříku.......................... 90 %
  • kraje/obce a jejich organizační složky, jimi zřizované příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí ............................. 90 %
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství...................................................................................................................... 95 %
  • veřejné vysoké školy a výzkumné organizace ........................................................................................................................................... 95 %
  • ostatní subjekty neobsažené v uvedených kategoriích .......................................................................................................................... 85 %
Minimální výše způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
Maximální výše způsobilých výdajů: 99 mil. Kč
 
Alokace:  pro výzvu č. 32 - 462 mil. Kč
                   pro výzvu č. 33 - 1 mld. Kč
 
Místo realizace projektu:
  • Pro výzvu č. 32 -Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se nenachází sociálně vyloučené lokality.
  • Pro výzvu č. 33 -Území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Správní obvod obce s rozšířenou působností, na jehož území se nachází sociálně vyloučené lokality. Obce zařazené do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

 


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑