IROP - Energetické úspory v bytových domech II. (výzva č. 37)

11 / 07

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 37. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Výzva č. 37 - Energetické úspory v bytových domech II.


Příjem žádostí: 15.7. 2016 - 30. 11. 2017
 
Předmět:
 • Zlepšení tepelně-technických vlastností na obálce budovy
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
 • Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budovy, ve kterých jsou umístěny
Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.
 
Výše dotace:
1) Pro projekty se zateplením obvodových konstrukcí a při splnění následujících  kritérií:
 • dosažení úspory celkové dodané energie min. 40 %,
 • dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie B nebo lepší,
 • splnění kritérií pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
   je podpora:
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace............................100 %
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace................................................................42 %
 • ostatní žadatelé..........................................................................................................40 %
 
2) Pro ostatní typy projektů:
 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace...........................100 %
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace............................................................31,5 %
 • ostatní žadatelé..........................................................................................................30 %
Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 30 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč
 
Alokace: 8 750 000 000 Kč
 
Místo realizace projektu: vztahuje se na území celé ČR mimo hl. města Prahy
 
Podklady pro podání žádosti jsou mimo jiné:
 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení nebo pro ohlášení stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Energetické hodnocení
  • Průkaz energetické náročnosti budov zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov (pro stav před realizací opatření, pro stav po realizaci navrhovaných opatření)

Energetický audit ani energetický posudek nejsou akceptovány jako náhrada za průkaz energetické náročnosti budov!© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑