Hodnocení rizikovosti projektů OPZ (Operační program Zaměstnanost)

31 / 07

Rádi bychom vás informovali, že řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) bude provádět hodnocení rizikovosti projektů. Účelem je včasné odhalení potenciálních problémů v průběhu realizace projektů a efektivní řízení souvisejících rizik.

Hodnocení se bude týkat pouze tzv. nesoutěžních projektů (v terminologii OPZ projektů přímého přidělení) s rozpočtem nad 25 mil. Kč. Jejich administrace je nejsložitější, případná pochybení mívají nejzávažnější finanční dopad a problémy při realizaci mohou ohrozit plynulé čerpání celého operačního programu.

Hodnocení rizikovosti projektu bude prováděno 2x ročně vždy v rámci administrace zprávy o realizaci projektu až do ukončení realizace projektu. Příjemce bude hodnocen z hlediska chybovosti (výše nezpůsobilých výdajů v poměru k výdajům způsobilým), kvality realizace projektu a některých rizikových faktorů (např. insolvence nebo podezření na spáchání trestného činu podvodu). V případě, že bude projekt vyhodnocen jako vysoce rizikový, budou navržena nápravná opatření s cílem snížit rizika na nejnižší možnou úroveň. Mezi tato opatření bude patřit například poskytnutí konzultace příjemci či provedení kontroly na místě.

Na kontrolu i prevenci chyb klade řídicí orgán OPZ velký důraz. Systém hodnocení rizikovosti projektů je konkrétním krokem, který napomůže příjemcům v realizaci jejich projektů i hladkému průběhu celého operačního programu.

Zdroj zde© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑