Energeticky úsporné bydlení (EÚB)

08 / 02

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR koncem minulého roku spustilo výzvu pro Energeticky úsporné bydlení - EÚB (specifický cíl 2.5 - Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení), které je spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. V EÚB lze žádat o podoru na snížení energetické náročnost bytových domů.
 
Předmět podpory:
 • zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy,
 • instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.
 • výměnu zdroje tepla pro vytápění,
 • výměnu zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody,
 • instalaci solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů,
 • instalaci zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívajících obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny.

Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Pozn. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje 4 nebo více bytů a ve které více než polovila podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 000 000 Kč
 

Míra podpory: Garantovaný podíl podpory při splnění minimálních požadavků vyplývajících ze specifických kritérií přijatelnosti - 25,5 %.

Žadatelé o podporu, kteří provedou důkladnější zateplení, než jsou minimální požadavky, obdrží podporu ve výši 32,3 %.
Požadavky jsou následájící:
 • Garantovaný podíl podpory při splnění minimálních požadavků vyplývajících ze specifických kritérií přijatelnosti - 25,5 %,
 • úspora celkové dodané energie min. 40 %,
 • klasifikační třída celkové dodané energie B nebo lepší,
 • kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, § 6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Alokace: 17 mld. Kč
 
Příjem žádostí: 18.12.2015 - 30.11.2016
 
O podporu lze žádat na území celé ČR mimo hl. m. Prahy (začátkem roku 2016 bude možné na území Prahy žádat o podporu v podprogramu Bytové domy programu Nová zelená úsporám).
 
Ke splnění podmínek pro přidělení podpory musíte doložit:
 • projektovou dokumentaci,
 • energetické posouzení.


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑