Aktuální informace o programech podpory podnikání - OP PIK

13 / 07

V minulých dnech byly aktualizovány Pokyny pro žadatele a příjemce dotace z OPPI z programu ICT a strategické služby – Výzva III – prodloužení. Došlo ke změně termínu podání žádosti o platbu - poslední žádost o platbu je nutné předložit nejpozději do 31. 8. 2015.


Nové přílohy k PpVD – OP PIK

V minulých dnech byly zveřejněny nové vzorové dokumenty pro řádné zdokumentování výběru dodavatele v OP PIK.


Aktualizace Prohlášení k žádosti o podporu

V minulých dnech došlo k aktualizaci přílohy Prohlášení k žádosti o podporu ve všech aktuálně vyhlášených výzvách v rámci OP PIK. Přílohy jsou k dispozici pod záložkami Výzva I u jednotlivých programů podpory.


Nová příloha v programu Technologie – Výzva I

V minulých dnech byla zveřejněna Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část. Pravidla obsahují popis postupu podání žádosti o podporu v programu Technologie – Výzva I v aplikaci IS KP14+.


Aktualizace příloh v programu Aplikace – Výzva I

V minulých dnech byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce dotace – zvláštní část . Byla přidána kapitola Účinná spolupráce a podrobnější vysvětlení pro rozpočet projektu. Došlo i k aktualizaci v textu Výzvy na str. 9, bod g) Každý Žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně čtyři projekty (tzn. čtyři aktivní žádosti 14, ve kterých vystupuje jako hlavní příjemce). V případě projektů, které budou podány ekonomicky nebo personálně spojenými osobami, ovládající a ovládanou osobou ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, bude rovněž použito omezení maximálně čtyř projektů.

Zdroj: www.czechinvest.org© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑