Aktualizovaný harmonogram Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost k 18. 5. 2016

24 / 05

Rádi bychom Vás informovali o aktuálním harmonogramu OP PIK 2016dotační programy pro podnikatelské subjekty. V tomto harmonogramu opět došlo k časovému posunu. Níže uvádíme přehled plánovaných výzev včetně termínů zahájení a ukončení příjmužádostí.
 
S ohledem na zkušenosti z prvního kola výzev upozorňujeme na možné riziko předčasného ukončení příjmu žádostí oproti avizovanému termínu.
 
 
Plánované vyhlášení výzev programů OPPIK  dle aktualizace MPO ze dne 18. 5. 2016

ŠKOLICÍ STŘEDISKA II.                    vyhlášení 9/2016                            příjem žádostí 10/2016 až 1/2017
Rekonstrukce nebo výstavba objektů pro školicí aktivity zaměstnanců, vybavení školicími pomůckami. Určeno pro malé a střední podniky.
 
MARKETING II.                                 vyhlášení 9/2016                            příjem žádostí 10/2016 až 1/2017
Účast na zahraničních výstavách a veletrzích, pronájem a zřízení stánku, propagační materiály, doprava exponátů atd. Určeno pro malé a střední podniky.
 
INOVACE III.                                     vyhlášení 11/2016                           příjem žádostí 12/2016 až 3/2017
Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace). Zvýšení efektivnosti výrobních procesů a služeb a marketingová inovace. Určeno pro malé, střední i velké podniky.
 
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY II.             vyhlášení 9/2016                             příjem žádostí 10/2016 až 1/2017
Tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center. Určeno pro malé a střední podniky.
 
NEMOVITOSTI II.                            vyhlášení 9/2016                             příjem žádostí 10/2016 až 1/2017
Modernizace, rekonstrukce nevyhovujících podnikatelských objektů či brownfieldů. Určeno pro malé a střední podniky.
 
ÚSPORY ENERGIE II.                      vyhlášení 11/2016                           příjem žádostí 12/2016 až 4/2017
Snížení energetické náročnosti podniku, zateplení podnikatelských objektů, instalace OZE, modernizace osvětlení, rekonstrukce rozvodů elektřiny a tepla. Určeno pro malé, střední i velké podniky.
 
POTENCIÁL II.                                    vyhlášení 10/2016                        příjem žádostí 11/2016 až 2/2017
Zavedení či rozšíření vlastních vývojových aktivit, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV. Určeno pro malé, střední i velké podniky.
 
EXPANZE I.                                        vyhlášení 7/2016                          příjem žádostí 8/2016 až 7/2017
Podpora je poskytována formou zvýhodněných úvěrů a záruk. Určeno pro malé a střední podniky.
 
TECHNOLOGIE IV.                          vyhlášení 10/2016                           příjem žádostí 11/2016 až 2/2017
Nákup strojů a zařízení v regionech se zvýšenou podporou státu. Určeno pro mikro a malé podniky s minimálně 3-letou existencí na trhu.
 
TECHNOLOGIE V.                            vyhlášení 10/2016                           příjem žádostí 11/2016 až 2/2017
Nákup strojů a zařízení v regionech se zvýšenou podporou státu. Určeno pro začínající podnikatele mikro a malé podniky (max. do 50 zaměstnanců) do 3 let existence podniku.
 
NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE II.    vyhlášení 11/2016                        příjem žádostí 12/2016 až 3/2017
Nízkouhlíkové inovativní technologie. Určeno pro malé a střední podniky.
 
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE II.   vyhlášení 12/2016                      příjem žádostí 1/2017 až 4/2017
Vybudování, rekonstrukce malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.
 


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑