2014

Subjekt Výše získané dotace (bez DPH)
Obec Hospozín
Program: ROP SČ Výzva č. 83
Oblast podpory: 15.3.3 Rozvoj venkova
Název projektu: „Revitalizace sportovního povrchu areálu Hospozín“
1 253 847,10 Kč
Obec Veltruby
Program: ROP SČ Výzva č. 83
Oblast podpory: 15.3.3 Rozvoj venkova
Název projektu: „Víceúčelové sportovní hřiště s koutkem pro rodiče a děti“
2 405 716, 99 Kč
Obec Veleň
Program: ROP SČ Výzva č. 83
Oblast podpory: 15.3.3 Rozvoj venkova
Název projektu: „Rekonstrukce volnočasového a kulturního centra Veleň“
5 626 100, 99 Kč
Obec Milín
Program: ROP SČ Výzva č. 83
Oblast podpory: 15.3.3 Rozvoj venkova
Název projektu: „Rekonstrukce a vybavení prostor tělocvičny pro volnočasové aktivity občanů obce“
4 357 247, 05 Kč
Město Sázava
Program: ROP SČ Výzva č. 83
Oblast podpory: 15.3.3 Rozvoj venkova
Název projektu: „Víceúčelové venkovní sportovní hřiště“
1 827 281, 72 Kč
Město Rožďalovice
Program: ROP SČ Výzva č. 83
Oblast podpory: 15.3.3 Rozvoj venkova
Název projektu: „Centrum pro společenskou činnost“
6 582 133, 99 Kč
Obec Bečváry
Program: ROP SČ Výzva č. 83
Oblast podpory: 15.3.3 Rozvoj venkova
Název projektu: „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v obci Bečváry“
1 630 891, 60 Kč
Obec Žilina
Program: ROP SČ Výzva č. 85
Oblast podpory: 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura
Název projektu: „Rekonstrukce vozovek ulic Slepá a Krátká v Žilině“
6 846 557, 11 Kč
Obec Veleň
Program: ROP SČ Výzva č. 85
Oblast podpory: 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura
Název projektu: „Zlepšení dopravní obslužnosti podnikatelských subjektů v obci Veleň – ul. U Lípy“
4 473 533, 00 Kč
Obec Pňov-Předhradí
Program: ROP SČ Výzva č. 85
Oblast podpory: 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura
Název projektu: „Příjezdová komunikace ze silnice I/38 na pozemek p. č. 941“
3 179 731, 75 Kč
Město Rožďalovice
Program: ROP SČ Výzva č. 85
Oblast podpory: 15.1.1 Regionální dopravní infrastruktura
Název projektu: „Rekonstrukce místní komunikace v obci Rožďalovice“
10 217 525, 30 Kč
MATANA – Federace židovských obcí v České republice
Program: OPŽP Osa 6
Oblast podpory: 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
Název projektu: „Provedení pěstebních opatření na hřbitovech ve vlastnictví Federace židovských obcí v České republice“
1 098 101, 00 Kč
Obec Veleň
Program: OPŽP Osa 2
Oblast podpory: 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
Název projektu: „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Veleň“
1 825 587, 00 Kč
Obec Patokryje
Program: OPŽP Osa 2
Oblast podpory: 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
Název projektu: „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Patokryje“
1 457 795, 00 Kč
Obec Konárovice
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Zateplení objektu MŠ“
1 224 300, 00 Kč
Obec Bratronice
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Úspory energie na objektu ZŠ Bratronice“
580 421, 00 Kč
Obec Předboj
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Revitalizace budovy OÚ Předboj“
1 298 678, 00 Kč
Obec Leština u Světlé
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Základní škola Dobrnice“
1 609 141, 00 Kč
Obec Úhřetice
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Stavební úpravy KD se společenským sálem - Úhřetice“
2 751 940, 00 Kč
Obec Brázdim
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Zateplení základní školy Brázdim“
1 642 593, 00 Kč
Obec Mochov
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Úspory energie objektu MŠ Mochov“
1 756 647, 00 Kč
Obec Pňov-Předhradí
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Objekt občanské vybavenosti na ul. Husova č.p. 37 v obci Pňov-Předhradí“
831 417, 00 Kč
Obec Hospozín
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Mateřská škola v Hospozíně“
773 500, 00 Kč
Obec Všetaty
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Zateplení sokolovny v obci Všetaty“
2 734 135, 00 Kč
Obec Tři Dvory
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Zateplení budovy KD v obci Tři Dvory“
1 526 450, 00 Kč
Obec Lochovice
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Zateplení budovy MŠ v obci Lochovice“
3 598 682, 00 Kč
NOVPLASTA CZ, s.r.o.
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Modernizace a zefektivnění výroby PE pytlů
1 800 000, 00 Kč
Ing. Iveta Neugebauerová
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Vybavení společnosti "Ing. Iveta Neugebauerová" novým strojním vybavením.
2 197 000, 00 Kč
DENAS Děčín, spol. s r.o.
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: 5-osé CNC obráběcí centrum
2 500 000, 00 Kč
JINOVA s.r.o.
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Rozšíření strojního vybavení firmy JINOVA s.r.o.
6 680 000, 00 Kč
CATUS spol. s r.o.
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Rozšíření technologického vybavení společnosti CATUS spol. s r.o. balení nehomogenních směsí
3 000 000, 00 Kč
PANFLEX s.r.o.
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Technologie výroby flexotiskových forem pro HighEndFlexo
3 640 000, 00 Kč
ZAMET spol. s r.o.
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Rozšíření technologického vybavení společnosti ZAMET spol. s r.o.
16 400 000, 00 Kč
KV Final s.r.o.
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Rozšíření výroby společnosti KV Final s.r.o.
14 712 000, 00 Kč
INPRO Čáslav s.r.o.
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Modernizace technologického vybavení společnosti INPRO Čáslav s.r.o.
2 800 000, 00 Kč
Mgr. Petr Šedina
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Rozšíření technologického vybavení společnosti Mgr. Petr Šedina
6 000 000, 00 Kč
Tiskárna POLYGRAF, s.r.o.
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Modernizace předtiskové přípravy a tiskový archový stroj formátu B2
13 500 000, 00 Kč
EKVITA s.r.o.
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Modernizace strojního obrábění ve firmě Ekvita s.r.o.
2 720 000, 00 Kč
HG STYLE
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Zvýšení konkurence schopnosti a efektivity pořízením moderní technologie na přesné profilové řezání PUR pěn
2 650 000, 00 Kč
Harcross s.r.o.
Program: OPPI ROZVOJ
Název projektu: Modernizace technologického zařízení Harcross s.r.o.
5 000 000, 00 Kč
Obec Stříbrná Skalice
Program: ROP NUTS 2 SČ
Oblast podpory: 3.3 – Rozvoj venkova - MŠ
Název projektu: „Rozšíření prostor mateřské školy nástavbou ve Stříbrné Skalici“
5 235 287, 20 Kč
Obec Strančice
Program: ROP NUTS 2 SČ
Oblast podpory: 3.3 – Rozvoj venkova - MŠ
Název projektu: „Mateřská škola Strančice – přístavba objektu“
19 037 280, 91 Kč
Obec Babice
Program: ROP NUTS 2 SČ
Oblast podpory: 3.3 – Rozvoj venkova - MŠ
Název projektu: „Mateřská škola Babice“
10 607 039, 20 Kč
Obec Tupadly
Program: ROP NUTS 2 SČ
Oblast podpory: 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura – Místní komunikace (Výzva č. 74)
Název projektu: „Rekonstrukce místní komunikace v obci Tupadly“
2 828 640, 03 Kč
Městys Rataje nad Sázavou
Program: ROP NUTS 2 SČ
Oblast podpory: 2.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu – Výzva č. 72
Název projektu: „III. etapa rekonstrukce zámku Rataje nad Sázavou“
16 000 000, 00 Kč
Obec Rašovice
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Realizace úspor energie multifunkční budovy v obci Rašovice“
1 642 593, 00 Kč
Obec Bečváry
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Úspory energie na objektu OÚ Bečváry“
587 406, 00 Kč
Obec Veleň
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Úspory energie objektu ZŠ Veleň“
2 445 053, 00 Kč
Obec Veleň
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Úspory energie objektu OÚ Veleň“
1 458 245, 00 Kč
Obec Leština u Světlé nad Sázavou
Program: OPŽP Osa 3
Oblast podpory: 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
Název projektu: „Úspory energie objektu MŠ Leština u Světlé nad Sázavou“
555 038, 00 Kč


© 2019, SIGMIN, a.s. - všechna práva vyhrazena

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑